Gå direkte til innhold
 
 • 1. Om programmet
 • 2. Om utlysningen
 • 3. Opprett søknad

VERDIKT (VERDIKT)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Mål for programmet:

VERDIKT (Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT) er Forsknings-rådets store program for IKT-forskning.

Programmet har følgende overordnede mål:

VERDIKT skal frembringe IKT-kompetanse og -verdiskaping i verdensklasse.


VERDIKT skal realisere dette målet gjennom følgende delmål:

Kompetansebygging – Utdanne nye forskere, øke forskningskompetanse i akademia, næringslivet og offentlig sektor. 

 • Forskningskompetanse i verdensklasse.
 • Økt samarbeid mellom næringsliv og akademia.
 • Økt popularitet for IKT-fagene.
 • Økt kvinneandel.

Kunnskapsbygging – Frembringe og tilgjengeliggjøre forskningsresultater til nytte for samfunn og næringsliv. 

 • Relevant forskning som gir økt konkurranseevne for norsk næringsliv.
 • Prosjektresultater som bidrar til å løse viktige samfunnsutfordringer, spesielt mot miljø, klima, energi og helse.
 • Økt antall publikasjoner og presentasjoner i anerkjente vitenskapelige fora.
 • Forskningsresultater anvendes av næringslivet og er til nytte for samfunnsutviklingen.

Innovasjon – Fremme innovasjon og verdiskaping drevet av IKT-forskning. 

 • Utvikle nye patenter, produkter, tjenester.
 • Etablering av nye bedrifter.
 • Styrking av eksisterende næringsliv.
 • Effektivisering av offentlig sektor.

VERDIKT har fire fagsøyler som representerer programmets langsiktige faglige bredde gjennom hele programmets levetid:

1.Brukergrensesnitt, informasjonsforvaltning og programvareteknologi
2.Kommunikasjonsteknologi og infrastruktur
3.Sikkerhet, personvern og sårbarhet
4.Samfunnsmessige, økonomiske og kulturelle utfordringer og muligheter

Fra 2010 vil VERDIKT ha hovedfokus på Fremtidens internett og de tre temaene ”Sosiale nettverk”, ”Tingenes internett” og ”Mobilt internett”.Temaene går på tvers av fagsøylene og bidrar til å prioritere og spisse forskningsutfordringene innenfor fagsøylene mot de problemstillingene som reises gjennom temaene.VERDIKT har et årlig budsjett på ca. 160 mill. kroner og varer fra 2005 til 2014. 

Kontaktpersoner