Gå direkte til innhold
 

Utenlands- og gjesteforskerstipend for prosjekter i VAM

VAM inviterer prosjektene som har bevilgning fra programmet til å søke midler som kan fremme internasjonalt samarbeid og internasjonalisering av forskning. Sluttdato for innsending av søknader er 5. april 2019.

Personlig Utenlandsstipend Velg
Personlig Gjesteforskerstipend Velg

Meldinger:

Sluttdato for innsending av søknader er 5. april 2019. En ny utlysning for utenlands- og gjesteforskerstipend vil være tilgjengelig i mai. Den nye utlysningen vil ikke være identisk med nåværende og vil kunne ha andre krav og føringer.

Status:

Aktiv

Antatt tilgjengelige midler:

VAM har satt av inntil 1 mill. kroner pr år til fordeling mellom utenlandsstipend og gjesteforskerstipend.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Programmet har som mål at alle prosjektene skal utarbeide og gjennomføre planer for internasjonalt forskningssamarbeid. Alle prosjektene bør så langt som mulig ha internasjonale samarbeidspartnere, delta i internasjonale nettverk og ha opphold ved en utenlandsk forskningsinstitusjon i løpet av prosjektperioden. I hovedsak er internasjonaliseringstiltak allerede støttet gjennom prosjektbevilgningene. Programstyret ønsker at prosjekter kan få mulighet til å utvikle og ytterligere styrke internasjonalt samarbeid i løpet av prosjektperioden og vil både stimulere til at norske forskere og stipendiater kan arbeide i et utenlandsk forskningsmiljø og at utenlandske forskere kan arbeide i et norsk forskningsmiljø. Det kan søkes om personlig utenlandsstipend eller personlig gjesteforskerstipend med løpende søknadsfrist, dvs. gjennom hele året. Det oppmuntres til samarbeid med forskere og forskningsmiljøer også utenfor Norden/EU/Europa.

Stipendene kan kun søkes av prosjektleder som har finansiering fra VAM-programmet. Prosjektnummer på igangværende prosjekt må oppgis.

Dokumenter

Kontaktpersoner