Gå direkte til innhold
 

10 millioner kr til postdoktorprosjekter innenfor Velferd, arbeidsliv og migrasjon

Forskning om velferdssamfunnets økonomiske, sosiale og normative bærekraft, med inklusjon og eksklusjon som sentrale perspektiver.

Personlig Postdoktorstipend Velg
Søknadsfrist:
12.10.2011 13:00 CEST

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 10 millioner kroner.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Utlysningen gjelder søknader innenfor hele VAMs område, jf. programplanens prioriterte forskningsområder og -perspektiver. Det enkelte prosjekt må gjerne kombinere flere av forskningsområdene.

Søknadene vurderes ut fra vitenskapelig kvalitet og relevans for programmet og søknader av høy kvalitet og originalitet prioriteres.

Kontaktpersoner