Gå direkte til innhold
 
 • 1. Om programmet
 • 2. Om utlysningen
 • 3. Opprett søknad

Forskning om velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM)

Frist Utlysning
10.04.2019
13:00 CEST
250 millioner kroner til Forskerprosjekt innenfor velferd, arbeidsliv og migrasjon Velg
Løpende Utenlands- og gjesteforskerstipend for prosjekter i VAM Velg
Løpende Forsterkningsmidler til norske partnere i prosjekter innenfor "Societal challenge 6: Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies" i Horisont 2020 Velg

Meldinger:

Vi legger ut planlagte utlysninger så tidlig som mulig og senest seks uker før søknadsfristen. Du kan velge utlysning lenger opp på siden. Vær oppmerksom på at vi kan endre utlysninger fram til seks uker før søknadsfristen. Da blir utlysningen aktiv, og du kan opprette og sende inn en søknad fra da og fram til søknadsfristen.

Mål for programmet:

Programmet skal gi kunnskap av høy kvalitet som bidrar til at samfunnet får bedre evne, virkemidler og kapasitet til å håndtere og løse samfunnsutfordringer innenfor velferd, arbeidsliv og migrasjon.

Programmet skal:

 • Gi kunnskapsgrunnlag for utvikling av samfunn, sektorer og politikk
 • Bidra til bredere forståelse av utviklingstrekk og samfunnsendringer
 • Bidra til en opplyst og deltakende offentlighet
 • Bidra til å finne løsninger på samfunnsutfordringer
 • Styrke faglig og metodisk kvalitet og bredde
 • Styrke forskningens internasjonale orientering og - samarbeid
 • Bygge kompetanse og kapasitet og styrke strategiske forskningsområder
   

Prosjekter som har fått støtte

Disse prosjektene har til nå fått støtte fra VAM-programmet. I oversikten finner du både sammendrag og annen nøkkelinformasjon om alle programmets prosjekter. 
 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Norsk forskningsorganisasjon (se definisjon i PDF til høyre på siden).

Dokumenter

Kontaktpersoner