Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Program for Internasjonale relasjoner, utenrikspolitikk og norske interesser (UTENRIKS)

Frist Utlysning
10.04.2019
13:00 CEST
Inntil 50 millioner kroner til Forskerprosjekt på tema innenfor utviklings-, utenriks- og sikkerhetspolitikk, knyttet til Asia i endring Velg
10.04.2019
13:00 CEST
15 millioner kroner til Forskerprosjekt innenfor temaene drivkrefter, utviklingstrekk og utfordringer i Europa Velg

Meldinger:

Vi legger ut planlagte utlysninger så tidlig som mulig og senest seks uker før søknadsfristen. Du kan velge utlysning lenger opp på siden. Vær oppmerksom på at vi kan endre utlysninger fram til seks uker før søknadsfristen. Da blir utlysningen aktiv, og du kan opprette og sende inn en søknad fra da og fram til søknadsfristen.

Mål for programmet:

Programmet skal bidra til strategisk og langsiktig forskning på internasjonale forhold, utenrikspolitikk og norske interesser.

Forskningen skal kombinere høy grad av kvalitet med stor relevans for brukerne, og bidra til å bygge opp en kunnskapsberedskap som kan være med å svare på de utfordringer Norge vil stå ovenfor.

 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Norske forskningsorganisasjoner/-institutter, universiteter og høyskoler

Dokumenter

Kontaktpersoner