Gå direkte til innhold
 

Utenlandsstipend for doktorgradsstipendiater med finansiering fra Forskningsrådet

For doktorgradsstipendiater med finansiering fra Forskningsrådet kan det søkes om stipend for utenlandsopphold for minimum 3 måneder og maksimum 12 måneder.

Personlig Utenlandsstipend Velg

Meldinger:

Vi vil behandle søknaden så snart den er sendt inn. Gjør derfor søknaden helt ferdig før dere trykker "send" i søknadsskjemaet. Dere vil ikke kunne gjenåpne og arbeide videre med en søknad som er sendt inn.

Sluttdato for innsending av søknader er 5. april 2019. En ny utlysning for utenlandsstipend vil være tilgjengelig i mai.

Status:

Aktiv

Antatt tilgjengelige midler:

Støtten gis som en tilleggsbevilgning til prosjekter med finansiering fra Forskningsrådets aktiviteter og programmer. Ordningen har derfor ikke et eget budsjett.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

 

Hvem kan søke?

Ordningen gjelder for prosjekter som har søkt og fått innvilget midler fra Forskningsrådet på grunnlag av utlysninger i 2017 og framover. Prosjektansvarlig skal være en norsk forskningsorganisasjon.

Tilbudet om stipend for forskningsopphold i utlandet gjelder for doktorgradsstipendiater med tilsagn om hel eller delvis finansiering av Forskningsrådet i minimum 24 måneder. 

Utenlandsoppholdet for doktorgradsstipendiat må være avsluttet minst 6 måneder før avsluttet doktorgradsperiode.

Utenlandsoppholdet kan tildeles for opphold ved en forskningsinstitusjon i stipendiatens hjemland dersom stipendiaten ikke har studert eller arbeidet der i mer enn 12 måneder i løpet av de 3 foregående årene, og dersom dette begrunnes med at det der finnes utstyr, fasiliteter og kompetanse som ikke finnes i Norge.

Det gis ikke utenlandsstipend for å tilbringe deler av stipendperioden på Svalbard.

 

Prosjektansvarlig fremmer søknaden:

  • etter tilsetting i stipendiatstilling og når det foreligger konkrete planer for utenlandsopphold
  • minst 3 måneder før oppholdet. Unntak må begrunnes.

Hva kan dere søke støtte til?

  • Doktorgradsstipendiaten kan få utenlandsstipend for minimum 3 måneder og maksimum 12 måneder. Utenlandsoppholdet kan deles opp i kortere perioder hvis forskeren har barn under eller i skolepliktig alder, med inntil én hjemreise per to fulle måneder så lenge utenlandsoppholdet varer.
  • Utenlandsstipend dekkes med 100 prosent til stipendiater som finansieres av Forskningsrådet. 
  • Vi utbetaler stipendet etter faste, månedlige satser.  

Forskningsrådet behandler søknaden administrativt og vil normalt innvilge søknaden dersom de formelle kravene i utlysningen er oppfylt.

Kontaktpersoner