Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Utenlandsstipend for doktorgrads- og postdoktorstipendiater (UTENLANDSSTIPEND)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Meldinger:

Tittelen på alle søknader blir offentliggjort på Forskningsrådets nettside i en oversikt over søknader under behandling.

Mål for programmet:

Formålet med ordningen er å øke andelen unge forskere som tar et forskningsopphold i utlandet. Internasjonal erfaring er viktig for forskerkarrieren og øker sjansen for å nå frem på nasjonale og internasjonale konkurransearenaer. Utgående mobilitet skal bidra til å styrke norsk forskning.

Hvem kan søke?

Ordningen gjelder for prosjekter som har søkt og fått innvilget støtte på grunnlag av utlysninger i 2017 og framover, der en norsk forskningsorganisasjon er prosjektansvarlig.

Hva kan dere søke om?

Tilbudet om stipend for forskningsopphold i utlandet gjelder for doktorgrads- og postdoktorstipendiater med tilsagn om hel eller delvis finansiering av Forskningsrådet i minimum 24 måneder. Forskningsoppholdet i utlandet kan vare minimum i 3 måneder og maksimum 12 måneder.

Utenlandsoppholdet for stipendiaten må være avsluttet minst 6 måneder før avsluttet stipendperiode.
 

Utenlandsoppholdet kan tildeles for opphold ved en forskningsinstitusjon i stipendiatens hjemland dersom stipendiaten ikke har studert eller arbeidet der i mer enn 12 måneder i løpet av de 3 foregående årene, og dersom dette begrunnes med at det der finnes utstyr, fasiliteter og kompetanse som ikke finnes i Norge.

Det gis ikke gis utenlandsstipend for å tilbringe deler av stipendperioden på Svalbard.

 

For postdoktorer som innvilges utenlandsstipend kan det i tillegg søkes om forlenget finansiering av postdoktorstipendet tilsvarende utenlandsoppholdets lengde (3 til 12 måneder). Søknad om forlenget finansiering utover et halvt år, kan bare innvilges dersom utenlandsoppholdet og forlengelsen inngår som del av postdoktorens tilsettingskontrakt.

Se definisjon og avgrensning av begrepet forskningsorganisasjon og en liste over godkjente forskningsorganisasjoner PDF - 282 KB .

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Forskningsorganisasjoner etter Forskningsrådets definisjon (se lenke over).

Varighet:

Løpende.

Totalbudsjett:

Støtten gis som en tilleggsbevilgning til prosjekter med finansiering fra Forskningsrådets aktiviteter og programmer. Ordningen har derfor ikke et eget budsjett.

Kontaktpersoner