Gå direkte til innhold
 

40 millioner kroner til samarbeidsprosjekter innenfor transportforskning

Forskningsorganisasjoner kan, i samarbeid med aktører i næringsliv og offentlig sektor, søke om prosjekter innenfor TRANSPORT 2025s tema og prioriteringer.

Annen støtte Velg
Søknadsfrist:
10.04.2019 13:00 CEST

Meldinger:

Denne utlysningen er foreløpig i en kortversjon, og den skal kun informere søkere om våre planer for utlysningen. En fullversjon av utlysningen vil komme nærmere søknadsfristen – etter planen i januar 2019. Utlysningen blir aktiv 27.02.2019. Du kan opprette og sende inn en søknad fra utlysningen blir aktiv og fram til søknadsfristen.

Status:

Planlagt

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 40 mill. kroner

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:


Om samarbeidsprosjekt for samfunnsutfordringer og næringsutvikling 

Programmer og aktiviteter som skal lyse ut midler til samarbeidsprosjekt for samfunnsutfordringer og næringsutvikling med søknadsfrist 10. april 2019, vil ha en rekke felles krav til søknadene. Du finner informasjon om de felles kravene her. Informasjon om krav som er spesifikke for hvert program og aktivitet, vil stå i utlysningene.

Formål for utlysningen

TRANSPORT 2025s mål er å bidra til kunnskap, kompetanse og innovasjon for effektive, sikre og bærekraftige transportløsninger for fremtiden.

Det er programplanen som legger rammene for denne utlysningen. Programplanen har følgende tre tematiske prioriteringer:

  • et innovativt transportsystem som tar i bruk ny teknologi eller nye forretningsmodeller
  • et bærekraftig transportsystem som bidrar til mindre utslipp av klimagasser og mindre forurensning av det lokale miljø
  • et transportsystem for fremtidsrettet by- og regionalutvikling

Utlysningen retter seg mot alle fire transportformene vei, bane, luft og sjø. Legg likevel merka til at innenfor sjø er det snakk om teknologi og tjenester som bidrar til sjøtransport, mens det som bidrar til maritime operasjoner knyttet til offshore operasjoner eller fiskeri faller utenfor. Det dekker derimot MAROFF-programmet.

Merk at TRANSPORT 2025 er avgrenset mot programmet ENERGIX på områder knyttet til miljøvennlig energi i transport og ladeinfrastruktur, og ikke tar imot søknader på dette området. Vi gir heller ikke støtte til utvikling av fysisk infrastruktur, slik som for eksempel betong og asfalt og konstruksjonstekniske løsninger.

Hvem kan søke?

Søker kan være: forskningsorganisasjoner. Se Definisjon av forskningsorganisasjon PDF - 761 KB

 

Kontaktpersoner