Gå direkte til innhold
 
 • 1. Om programmet
 • 2. Om utlysningen
 • 3. Opprett søknad

Transport 2025 (TRANSPORT)

Frist Utlysning
10.04.2019
13:00 CEST
Gjennomført
40 millioner kroner til samarbeidsprosjekter for effektive, sikre og bærekraftige transportløsninger Velg
10.10.2018
13:00 CEST
Gjennomført
Pilot-T: Inntil 40 millioner kroner til transportforskning Velg
10.10.2018
13:00 CEST
Gjennomført
25 millioner til innovasjonsprosjekter som skal gi bedre transport- og mobilitetsløsninger Velg
Løpende
Gjennomført
Transportforskning: Utenlands- og gjesteforskerstipend Velg
Løpende
Gjennomført
Pilot-T: Forprosjektmidler til innovasjonsprosjekter på transport Velg
Løpende
Gjennomført
Arrangementsstøtte til transportforskning Velg

Meldinger:

Pilot-T finansieres gjennom programmet Transport 2025: Formålet med Pilot-T er å bidra til å utnytte potensialet for næringsutvikling og innovasjon knyttet til nye mobilitetsløsninger, og til at teknologi som har potensiale for å bidra til et transportsystem med bedret fremkommelighet, sikkerhet og/eller reduserte utslipp tas rakere i bruk.

Mål for programmet:

Programmets mål er å bidra til kunnskap, kompetanse og innovasjon for effektive, sikre og bærekraftige transportløsninger for fremtiden.

Programmet skal gjennom ulike finansieringsaktiviteter ta frem innovasjoner, kunnskap, kompetanse, piloter og demonstrasjonsaktiviteter innenfor følgende tematiske delmål:

 • Innovative mobilitet- og transportløsninger
 • Et effektivt, sikkert og bærekraftig transportsystem
 • Kunnskap om fremtidens transportbehov  

Programmet henvender seg til forsknings- og kompetanseinstitusjoner, offentlige etater og norske bedrifter som kan bidra til langsiktig kompetanseoppbygging for videreutvikling av transportsystemet.

Temaområder for Transport 2025 er:

 • Et innovativt transportsystem som tar i bruk ny teknologi og nye forretningsmodeller
 • Et bærekraftig transportsystem som bidrar til mindre utslipp av klimagasser og mindre forurensning av det lokale miljøet
 • Et transportsystem for framtidsrettet by- og regionalutvikling

Som en forutsetning for å oppnå programmets hovedmål og tematiske delmål, skal Transport 2025 bidra til at det utvikles et velfungerende forsknings- og innovasjonssystem. Programmet vil gjøre dette gjennom å vektlegge følgende strukturelle delmål:

 • Verdiskaping og næringsutvikling med langsiktig mål om internasjonal konkurransedyktighet
 • Bygging av forskningsmiljøer som kan hevde seg internasjonalt innenfor programmets temaområder
 • Styrking av samarbeid på tvers av samfunnssektorer, disipliner og mellom private og offentlige aktører
 • En økning av transportrelevant kompetanse 

Prosjekter som har fått støtte

Disse prosjektene har til nå fått støtte fra TRANSPORT-programmet. I oversikten finner du både sammendrag og annen nøkkelinformasjon om alle programmets prosjekter.

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Næringsliv, offentlig sektor, bransje- og interesseorganisasjoner, forskningsinstitutter, universitetet og høyskoler.

Varighet:

x

Totalbudsjett:

Ca. 67 mill. kroner

Kontaktpersoner