Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold
 
 • 1. Om programmet
 • 2. Om utlysningen
 • 3. Opprett søknad

Transport 2025 (TRANSPORT)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Meldinger:

Tittelen på alle søknader blir offentliggjort på Forskningsrådets nettside i en oversikt over søknader under behandling.

Vi gjør oppmerksom på at prosjektsammendraget kan bli videresendt til eksperter når de blir spurt om å vurdere søknaden. Tittelen og sammendraget må derfor ikke inneholde sensitiv informasjon.

Mål for programmet:

Transport 2025 skal fremme kunnskap og løsninger som kan bidra til å utvikle et helhetlig og framtidsrettet transportsystem som dekker næringslivet og samfunnets behov for effektiv og bærekraftig transport. Programmet har et systemisk perspektiv på helheten i transportsystemet, og omhandler transport på vei, jernbane, sjø og luftfart, og inkluderer persontransport og næringstransport. Hensynet til helheten i transportsystemet og behovet for endring er viktige føringer for en samlet satsing innenfor transport.

Programmet skal bidra til et mer bærekraftig transportsystem innenfor økonomiske, sosiale og miljømessige rammer. Kunnskap generert gjennom programmet skal bidra til å utvikle et konkurransedyktig næringsliv og et pålitelig, sikkert og universelt transportsystem til glede for samfunnet og den enkelte. 

Faglige delmål:

 • en innovasjonsdrevet transportsektor
 • et bærekraftig transportsystem som bidrar til mindre utslipp av klimagasser og mindre forurensning av det lokale miljø
 • et transportsystem for framtidsrettet by- og regionalutvikling

Strategiske delmål:

 • å utvikle verdensledende forskningsmiljøer på transportområdet i Norge
 • at resultater fra forskning og utvikling (FoU) blir tatt i bruk
 • økt samspill mellom utdanning, forskning og attraktive karrieremuligheter på transportområdet
 • at programmet og forskningen på transport blir godt kjent hos relevante FoU-miljøer, aktuelle brukere, myndigheter og andre
 • å utnytte mulighetene for effektivt samspill mellom norsk og internasjonal forskning, spesielt når det gjelder EUs rammeprogrammer – herunder spesielt forskningsprogrammet Horisont 2020, der transport er et prioritert område

Prosjekter som har fått støtte

Disse prosjektene har til nå fått støtte fra TRANSPORT-programmet. I oversikten finner du både sammendrag og annen nøkkelinformasjon om alle programmets prosjekter. 
 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Næringsliv, offentlig sektor, bransjeorganisasjoner, forskningsinstitutter, universitetet og høyskoler

Varighet:

x

Totalbudsjett:

Transport 2025s budsjett for 2017 er på 56,5 millioner kroner.

Relevante dokumenter

Kontaktpersoner