Gå direkte til innhold
 

Test søknadsskjemaet

Lurer du på hvordan søknadsskjemaet vårt ser ut? Her finner du testversjoner av alle søknadsskjemaene. IKKE send den inn!

Institusjonsforankret strategisk prosjekt Velg
Personlig Doktorgradstipend Velg
Personlig Postdoktorstipend Velg
Personlig Gjesteforskerstipend Velg
Personlig Utenlandsstipend Velg
Prosjektetableringsstøtte Velg
Forprosjekt Velg
Forskningsinfrastruktur Velg
Arrangementsstøtte Velg
Personlig mobilitetsstipend Velg
Innovasjonsprosjekt i næringslivet Velg
Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Velg
Kompetanseprosjekt for næringslivet Velg
Skisse Velg
Annen støtte Velg
Forskerprosjekt Velg
Unge forskertalenter Velg

Status:

Aktiv

Antatt tilgjengelige midler:

Ikke relevant

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Forskningsrådet lyser ut midler med forskjellige søknadstyper. Her kan du teste søknadsskjemaet for alle våre søknadstyper. Finn søknadstypen du vil teste i listen over, klikk "Velg" og følg deretter instruksjonene for å opprette testsøknad.

Du må logge inn i Mitt nettsted for å opprette søknad. Hvis du ikke allerede har en brukerkonto i Mitt nettsted, vil du bli bedt om å opprette en bruker.

I testsøknaden kan du teste alle funksjonene så mye som du ønsker. Unngå likevel å sende inn søknaden, ettersom dette bare er ment til øving.

Kontaktpersoner