Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Studententreprenørskap (STUD-ENT)

Frist Utlysning
14.02.2018
13:00 CET
Planlagt
Støtte på inntil 1 million kroner til studenter med en kunnskapsbasert forretningsidé Velg

Meldinger:

Pilotordningen STUD-ENT vil høsten 2017 bli evaluert i samarbeid med studenter samt universiteter og høyskoler.

Mål for programmet:

STUD-ENT-ordningen har ambisjoner om å mobilisere til entreprenørskap blant studenter, bidra til å styrke innovasjons- og entreprenørskapskulturen i universitets- og høyskolesektoren og øke antallet kunnskapsintensive arbeidsplasser i Norge.

Gjennom ordningen kan studenter få økonomisk støtte til å realisere sine forretningsideer, og samtidig få en forståelse for hva som kreves for å utvikle levedyktige bedrifter.

Både i Forskningsrådet og i universitets og høyskolesektoren skal ordningen bidra til læring om hvordan arbeidet med å fremme og støtte studententreprenørskap kan legges til rette på en hensiktsmessig og god måte. Mange universiteter og høyskoler jobber aktivt med å støtte studenter med innovative ideer. Gjennom STUD-ENT-ordningen får institusjonene mulighet til å løfte frem de mest lovende studentideene og bidra til at disse kan settes ut i livet.

STUD-ENT-ordningen er en del av Forskningsrådets program "Forskningsbasert nyskaping" (FORNY2020). Dette er et offentlig virkemiddel som skal bidra til å styrke og skape nytt kunnskaps- og forskningsbasert næringsliv i Norge. En av programmets viktigste oppgaver er å stille til rådighet midler i tidlig fase av kommersialiseringsarbeidet, slik at prosjektene blir kunde- og investorklare. For mer informasjon om programmet, se FORNY2020s programplan.

Prosjekter som har fått støtte

Disse prosjektene har til nå fått støtte fra STUD-ENT.

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

STUD-ENT retter seg mot studenter og nylig utdannede masterkandidater med en kunnskaps- eller forskningsbasert forretningsidé. Studentene må være på bachelor- eller masternivå, eller være nyutdannede masterkandidater som har mottatt vitnemålet knyttet til mastergraden senest 12 måneder før innsending av søknad.

Selve prosjektsøknaden må sendes inn av et universitet eller en høyskole på vegne av studentene, og det er institusjonen som er prosjektansvarlig under søknadsprosessen. Studentene må derfor knytte til seg en administrativt ansvarlig som er ansatt ved universitetet eller høyskolen og som har myndighet til å godkjenne STUD-ENT-prosjektet på instituttnivå. Det er administrativt ansvarlig som sender inn søknaden fra universitetet eller høyskolen på vegne av studentene.

Varighet:

Fra 2016.

Totalbudsjett:

Planlagt 25 millioner kroner i 2018.

Andre nettsider

Dokumenter

Kontaktpersoner