Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Studententreprenørskap (STUD-ENT)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Mål for programmet:

STUD-ENT skal bidra til økt entreprenørskap blant studenter samt bidra til å styrke entreprenørskapskulturen i universitets- og høyskolesektoren.

STUD-ENT er Forskningsrådets nasjonale konkurransearena hvor studenter i samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner kan søke om økonomisk støtte til å realisere sine kunnskaps- og / eller forskningsbaserte forretningsideer. Søknader vurderes av eksterne eksperter med relevant forretningserfaring, og prosjekter får skriftlig tilbakemelding fra ekspertenes vurderinger. På denne måten representerer STUD-ENT også en praktisk læringsarena, både for studenter som ønsker å bli entreprenører, og for høyere utdanningsinstitusjoner som ønsker å tilby gode undervisningstilbud i entreprenørskap.

STUD-ENT-ordningen er en del av Forskningsrådets program "Forskningsbasert nyskaping" (FORNY2020). Et av programmets viktigste mål er å fremme økt entreprenørskaps- og kommersialiseringskultur blant studenter, forskere og ledelsen ved norske universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner.

Prosjekter som har fått støtte

Disse prosjektene har tidligere fått støtte fra STUD-ENT. 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Ordningen retter seg mot studenter og nyutdannede masterkandidater som har en kunnskaps- eller forskningsbasert forretningsidé som støttes av et norsk universitet eller en norsk høyskole.

Varighet:

Løpende

Totalbudsjett:

Inntil 20 millioner kroner i 2019.

Dokumenter

Kontaktpersoner