Gå direkte til innhold
 

4 millioner til samarbeidsprosjekter og workshops relatert til Svalbard forskning

Utlysningen er kun tilgjengelig på engelsk (se lenke til engelsk utlysningstekst under «Føringer og viktige forhold...» nedenfor).

Se utlysningsteksten for informasjon om søknadsskjema.

Søknadsfrist:
10.10.2018 13:00 CEST

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 4 millioner kroner for workshops og samarbeidsprosjekter. Maksimumsbeløpet for workshops er 400 000 kroner for å dekke direkte kostnader til workshopen og inntil 60 000 kroner for organisering og arbeidet med rapporteringen. Prosjektstøtte er begrenset til 500 000 kroner.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Kontaktpersoner