Gå direkte til innhold
 

4 millioner til samarbeidsprosjekter og workshops relatert til Svalbard forskning

Utlysningen er kun tilgjengelig på engelsk (se lenke til engelsk utlysningstekst under «Føringer og viktige forhold...» nedenfor).

Se utlysningsteksten for informasjon om søknadsskjema.

Søknadsfrist:
22.11.2017 13:00 CET

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 4 mill NOK for workshops og samarbeidsprosjekter. Maksimumsbeløpet for workshops er NOK 200 000 for å dekke direkte kostnader til workshopen og inntil NOK 30 000 for organisering og arbeidet med rapporteringen. Prosjektstøtte er begrenset til NOK 500 000.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen: