Gå direkte til innhold
 

Midler til samarbeidsprosjekter og workshops relatert til Svalbard forskning

Utlysningen er kun tilgjengelig på engelsk.

Se utlysningsteksten for informasjon om søknadsskjema.

Se utlysningsteksten for informasjon om søknadsskjema.

Søknadsfrist:
23.11.2016 13:00 CET

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 3 mill NOK for workshops og samarbeidsprosjekter. Maksimumsbeløpet for workshops er NOK 400 000 for å dekke direkte kostnader til workshopen og inntil NOK 60 000 for organisering og arbeidet med rapporteringen. Prosjektstøtte er begrenset til NOK 400 000.