Gå direkte til innhold
 

Midler til samarbeidsprosjekter og workshops relatert til Svalbard forskning

Utlysningen er kun tilgjengelig på engelsk.

Se utlysningsteksten for informasjon om søknadsskjema.

Søknadsfrist:
27.11.2013 13:00 CET

Meldinger:

Inntil 1.5 mill NOK for workshops og support funds. Maksimumsbeløpet for workshops er NOK 200 000 for å dekke direkte kostnader til workshopen og inntil NOK 30 000 for organisering og arbeidet med rapporteringen. Prosjektstøtte er begrenset til NOK 400 000.

Status:

Gjennomført

Kontaktpersoner