Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Svalbard Science Forum (SSF)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Mål for programmet:

Svalbard Science Forum (SSF) fremmer Svalbard som en nasjonal og internasjonal forskningsplattform. SSFs oppgaver er å koordinere og tilrettelegge for forskning på Svalbard samt gi informasjon til forskere, ledere og publikum.

SSF sine to finansieringsprogrammer har som mål å styrke samarbeid og koordinering innen forskning på Svalbard.

  • Arctic Felt Grants- støtte  til feltarbeid for studenter og forskere som jobber på Svalbard (og Jan Mayen).
  • Svalbard strategiske midler- støtte til workshoper og prosjekter for å fremme internasjonalt og tverrfaglig samarbeid, deling av data og fremme ideer til SIOS.

Strategiske mål:

Svalbard Science Forum lyser ut midler til feltarbeid, workshops og prosjekter som fremmer de vitenskapelige og strategiske mål for SSF og forskning på Svalbard. SSF-bevilgningene har som mål å:

  • øke internasjonalt forskningssamarbeid på Svalbard
  • øke koordinering av logistikk og aktiviteter
  • deling av data
  • redusere miljømessige konsekvenser av forskningen ved å koordinere logistikk og aktiviteter

Prosjekter som har fått støtte

Disse prosjektene har til nå fått støtte fra SSF-programmet. I oversikten finner du både sammendrag og annen nøkkelinformasjon om alle programmets prosjekter.

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Norske forskningsinstitusjoner, universiteter og høyskoler, som søker på vegne av norske og internasjonale partnere.

Varighet:

x

Totalbudsjett:

5 mill. kroner per år

Kontaktpersoner