Gå direkte til innhold
 

Skattefradragsordning for bedrifter med utviklings- og forskningsprosjekter

SkatteFUNN er bransjeuavhengig. Ordningen støtter alle typer bedrifter som driver FoU-prosjekter. Søknader mottas og behandles fortløpende hele året. Kun søknader innsendt innen 1. september har garanti for å bli ferdigbehandlet innenfor søknadsåret. Ved godkjenning, har disse rett til å benytte prosjektkostnader påløpt i innsendingsåret, i grunnlaget for skattefradrag. Søknader som sendes etter 1. september og ikke har garanti for ferdigbehandling i innsendingsåret, risikerer å miste retten til skattefradrag for årets kostnader.

SkatteFUNN Velg

Status:

Aktiv

Kontaktpersoner