Gå direkte til innhold
 

Støtte til arrangementer

Norske forskningsinstitusjoner kan søke om støtte til å arrangere nasjonale eller internasjonale møteplasser (workshop, seminar, konferanser) som underbygger den strategiske innretningen til Skatteøkonomisk forskning.

Arrangementsstøtte Velg

Meldinger:

Fristen for å sende inn søknader er løpende til og med 1. mars 2019. Det er ikke mulig å redigere innsendte søknader. Trykk derfor ikke på "send-inn-knappen" før søknaden er ferdig til å sendes inn.

Utlysningen er tilgjengelig på norsk.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Totalt inntil 300 000 kroner.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Norske forskningsinstitusjoner kan søke. For å være berettiget til støtte må temaet for arrangementet ligge innenfor rammene av programplanen for SKATT, og arrangementet må ha god internasjonal forankring. Det kan ikke gis støtte til arrangementer som er budsjetterte som aktiviteter i enkeltprosjekter med finansiering fra programmet eller ved sentrene for offentlig økonomi.

Kontaktpersoner