Gå direkte til innhold
 

Utenlandsopphold for doktorgradsstipendiater ved sentrene for offentlig økonomi

Doktorgradsstipendiater ved sentrene for offentlig økonomi kan søke om stipend for utenlandsopphold for minimum tre måneder og maksimum tolv måneder.

Personlig Utenlandsstipend Velg

Meldinger:

Fristen for å sende inn søknader er løpende til og med 1. mars 2019. Det er ikke mulig å redigere innsendte søknader. Trykk derfor ikke på "send-inn-knappen" før søknaden er ferdig til å sendes inn.

Utlysningen er tilgjengelig på norsk.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Totalt inntil 212 000 kroner.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:


Hvem kan søke?

Utlysningen gjelder for igangværende prosjekter som har søkt og fått innvilget midler fra programmet Skatteøkonomisk forskning (SKATT) på grunnlag av utlysninger før 2017. I praksis innebærer dette sentrene for offentlig økonomi ved NHH (NoCeT) og Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo (OFS). For prosjekter som har søkt og fått innvilget midler fra programmet SKATT på grunnlag av utlysninger fra og med 2017, gjelder ordningen UTENLANDSSTIPEND.
Muligheten til å søke om stipend i utlandet gjelder for doktorgradsstipendiater med tilsagn om hel eller delvis finansiering av Forskningsrådet i minimum 24 måneder.

Utenlandsoppholdet for doktorgradsstipendiaten må være avsluttet minst seks måneder før avsluttet doktorgradsperiode.

Utenlandsoppholdet kan tildeles for opphold ved en forskningsinstitusjon i stipendiatens hjemland dersom stipendiaten ikke har studert eller arbeidet der i mer enn tolv måneder i løpet av de tre foregående årene, og dersom dette begrunnes med at det der finnes utstyr, fasiliteter og kompetanse som ikke finnes i Norge.

Prosjektansvarlig kan søke

  • etter tilsetting i stipendiatstilling og når det foreligger konkrete planer for utenlandsopphold
  • fortrinnsvis minst tre måneder før selve utenlandsoppholdet. Unntak fra dette må begrunnes.

Hva kan dere søke støtte til?

  • Doktorgradsstipendiaten kan få utenlandsstipend for minimum tre måneder og maksimum tolv måneder. Utenlandsoppholdet kan deles opp i kortere perioder hvis forskeren har barn under eller i skolepliktig alder, med inntil én hjemreise per to fulle måneder så lenge utenlandsoppholdet varer.
  • Utenlandsstipend kan dekkes med 100 prosent til stipendiater som finansieres av Forskningsrådet.
  • Vi utbetaler stipendet etter faste, månedlige satser

Kontaktpersoner