Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Skatteøkonomisk forskningsprogram (SKATT)

Frist Utlysning
22.11.2017
13:00 CET
Gjennomført
Inntil 10 millioner kroner til skatteøkonomisk forskning Velg
07.09.2016
13:00 CEST
Gjennomført
Videreføring av to sentre for offentlig økonomi Velg
09.04.2014
13:00 CEST
Gjennomført
6 millioner kr til forskerprosjekter Velg
15.02.2012
13:00 CET
Gjennomført
Inntil 20 mill. kr. til Senter for offentlig økonomi Velg
12.10.2011
13:00 CEST
Gjennomført
Inntil 12 mill. kr. til forskerprosjekter og inntil 20 mill. kr. til Senter for offentlig økonomi Velg
17.02.2010
13:00 CET
Gjennomført
Utlysning av forskningsmidler 2010 Velg
10.10.2007
18:00 CEST
Gjennomført
Utlysning av forskningsmidler 2008 Velg
12.10.2006
18:00 CEST
Gjennomført
Utlysning av forskningsmidler 2007-2008 Velg
14.10.2005
12:00 CEST
Gjennomført
Utlysning av forskningsmidler 2006 Velg
14.10.2004
19:00 CEST
Gjennomført
Utlysning av forskningsmidler 2005-2006 Velg
Løpende
Gjennomført
Støtte til arrangementer Velg
Løpende
Gjennomført
Utenlandsopphold for postdoktorstipendiater ved sentrene for offentlig økonomi Velg
Løpende
Gjennomført
Utenlandsopphold for doktorgradsstipendiater ved sentrene for offentlig økonomi Velg

Meldinger:

Tittelen på alle søknader blir offentliggjort på Forskningsrådets nettside i en oversikt over søknader under behandling.

Vi gjør oppmerksom på at prosjektsammendraget kan bli videresendt til eksperter når de blir forespurt om å vurdere søknaden. Tittelen og sammendraget må derfor ikke inneholde sensitiv informasjon.

Mål for programmet:

Programmets hovedmål er å styrke kunnskapsgrunnlaget for en hensiktsmessig utforming av skattesystemet i Norge.

Programmet skal

  • finansiere forskning relevant for myndigheter og andre brukere, og medvirke til at det er et sterkt faglig miljø for skatteøkonomisk forskning og utdanning i Norge
  • styrke utdanningen på master- og doktorgradsnivå innenfor offentlig økonomi generelt og skatteøkonomi spesielt
  • stimulere til økt internasjonalt samarbeid og god formidling og kommunikasjon av forskningen som finansieres.

Satsingen viderefører de faglige og tematiske prioriteringene fra programperioden 2011-2016.

Prosjekter som har fått støtte

Disse prosjektene har til nå fått støtte fra SKATT-programmet. I oversikten finner du både sammendrag og annen nøkkelinformasjon om alle programmets prosjekter. 

Utlysingsplaner for de neste årene

 

2019

0,15 millioner kroner

2020

0,15 millioner kroner

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Forskningsinstitutter, Universitets- og høgskolesektoren.

Varighet:

2017-2021

Totalbudsjett:

Inntil 10 millioner kroner pr. år 2017-2021 med forbehold om Stortingets godkjenning.

Kontaktpersoner