Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Skatteøkonomisk forskningsprogram (SKATT)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Meldinger:

Tittelen på alle søknader blir offentliggjort på Forskningsrådets nettside i en oversikt over søknader under behandling.

Vi gjør oppmerksom på at prosjektsammendraget kan bli videresendt til eksperter når de blir forespurt om å vurdere søknaden. Tittelen og sammendraget må derfor ikke inneholde sensitiv informasjon.

Mål for programmet:

Programmets hovedmål er å styrke kunnskapsgrunnlaget for en hensiktsmessig utforming av skattesystemet i Norge.

Programmet skal

  • finansiere forskning relevant for myndigheter og andre brukere, og medvirke til at det er et sterkt faglig miljø for skatteøkonomisk forskning og utdanning i Norge
  • styrke utdanningen på master- og doktorgradsnivå innenfor offentlig økonomi generelt og skatteøkonomi spesielt
  • stimulere til økt internasjonalt samarbeid og god formidling og kommunikasjon av forskningen som finansieres.

Satsingen viderefører de faglige og tematiske prioriteringene fra programperioden 2011-2016.

Prosjekter som har fått støtte

Disse prosjektene har til nå fått støtte fra SKATT-programmet. I oversikten finner du både sammendrag og annen nøkkelinformasjon om alle programmets prosjekter. 

Utlysingsplaner for de neste årene

 

2019

0,15 millioner kroner

2020

0,15 millioner kroner

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Forskningsinstitutter, Universitets- og høgskolesektoren.

Varighet:

2017-2021

Totalbudsjett:

Inntil 10 millioner kroner pr. år 2017-2021 med forbehold om Stortingets godkjenning.

Kontaktpersoner