Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Skatteøkonomisk forskningsprogram (SKATT)

Frist Utlysning
Løpende Utenlandsopphold for doktorgradsstipendiater ved sentrene for offentlig økonomi Velg
Løpende Utenlandsopphold for postdoktorstipendiater ved sentrene for offentlig økonomi Velg
Løpende Støtte til arrangementer Velg

Meldinger:

Tittelen på alle søknader blir offentliggjort på Forskningsrådets nettside i en oversikt over søknader under behandling.

Vi gjør oppmerksom på at prosjektsammendraget kan bli videresendt til eksperter når de blir forespurt om å vurdere søknaden. Tittelen og sammendraget må derfor ikke inneholde sensitiv informasjon.

Mål for programmet:

Programmets hovedmål er å styrke kunnskapsgrunnlaget for en hensiktsmessig utforming av skattesystemet i Norge.

Programmet skal

  • finansiere forskning relevant for myndigheter og andre brukere, og medvirke til at det er et sterkt faglig miljø for skatteøkonomisk forskning og utdanning i Norge
  • styrke utdanningen på master- og doktorgradsnivå innenfor offentlig økonomi generelt og skatteøkonomi spesielt
  • stimulere til økt internasjonalt samarbeid og god formidling og kommunikasjon av forskningen som finansieres.

Satsingen viderefører de faglige og tematiske prioriteringene fra programperioden 2011-2016.

Prosjekter som har fått støtte

Disse prosjektene har til nå fått støtte fra SKATT-programmet. I oversikten finner du både sammendrag og annen nøkkelinformasjon om alle programmets prosjekter. 

Utlysingsplaner for de neste årene

 

2019

0,15 millioner kroner

2020

0,15 millioner kroner

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Forskningsinstitutter, Universitets- og høgskolesektoren.

Varighet:

2017-2021

Totalbudsjett:

Inntil 10 millioner kroner pr. år 2017-2021 med forbehold om Stortingets godkjenning.

Kontaktpersoner