Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Strategiske instituttsatsninger for miljøinstituttgruppen (SIS-miljø)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Mål for programmet:

De strategiske instituttsatsingene, som er en del av basisbevilgningen, skal bidra til at miljøinstituttene utvikler langsiktig kompetanse på forskningsfelt av spesiell interesse for miljø- og samferdselssektoren, og som ikke lar seg realisere gjennom andre virkemidler.

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Miljøinstituttene: CICERO, Bioforsk, NIBR, NIKU, NILU, NINA, NIVA, TØI

Totalbudsjett:

25 prosent av miljøinstituttenes basisbevilgning skal gå til strategiske instituttsatsinger i 2011. Prosentsatsen skal økes til 40 prosent fra 2013.

Kontaktpersoner