Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Sentre for fremragende forskning (SFF)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Mål for programmet:

SFF-ordningen gir Norges fremste vitenskapelige miljøer mulighet for å organisere seg i sentre der ambisiøse vitenskapelige mål nås gjennom samarbeid og langsiktig grunnfinansiering. 

  • Forskningen ved sentrene skal være nyskapende og ha stort potensial for grensesprengende resultater som flytter den internasjonale forskningsfronten.
  • Sentrene arbeider med ambisiøse ideer og komplekse problemer der samordnet og langsiktig forskningsinnsats innenfor, eller på tvers av, fagområder er viktig for å nå målene.

Prosjekter som har fått støtte

Disse prosjektene har til nå fått støtte fra SFF-programmet. I oversikten finner du både sammendrag og annen nøkkelinformasjon om alle programmets prosjekter. 
 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Vertsinstitusjoner for SFF kan være universiteter, universitetssykehus, høgskoler og forskningsinstitutter som har en betydelig portefølje av grunnleggende forskning.

Varighet:

Løpende

Totalbudsjett:

Den årlige budsjettrammen er ca. 350 millioner kroner fordelt på de to generasjonene sentre som er i drift samtidig. Forskningsrådet finansierer ca 20 sentre innenfor denne rammen.

Kontaktpersoner