Gå direkte til innhold
 

100 millioner til forskerprosjekter på bioøkonomi

Vi lyser ut midler til forskning som bidrar til en samfunnsansvarlig, bærekraftig utvikling av bioøkonomien i Norge og inviterer til prosjekter med mål om økt ressursutnyttelse i biobaserte verdikjeder/kretsløp.

Se utlysningsteksten for informasjon om søknadsskjema.

Søknadsfrist:
12.09.2018 13:00 CEST

Meldinger:

Utlysningen er et samarbeid mellom programmene BIONÆR, HAVBRUK2, MARINFORSK, BIOTEK2021, ENERGIX og SAMKUL.
Utlysningen er delt i to:
- Prosjekter innenfor BIONÆRs ansvarsområde (40 mill. kr)
- Fellesutlysning mellom de seks programmene inviterer til søknader som krysser sektorer, næringer og/eller verdikjeder. (60 mill. kr)

Det er obligatorisk skisse til denne utlysningen. Mal for skisse ligger i fullstendig utlysning. Skissefrist 2. mai kl. 13:00.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

100 mill. kroner

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Søknaden skal sendes inn via BIONÆR, se juridisk bindende utlysning her.