Gå direkte til innhold
 

Internasjonaliseringsmidler til SAMKUL-prosjekter

Forskningsprosjekter som har bevilgning fra SAMKUL-programmet, kan søke om midler til internasjonal mobilitet og internasjonalt forskningssamarbeid.

Personlig Utenlandsstipend Velg
Personlig Gjesteforskerstipend Velg

Meldinger:

Sluttdato for innsending av søknader er 5. april 2019. En ny utlysning vil være tilgjengelig i mai.

Status:

Aktiv

Antatt tilgjengelige midler:

SAMKUL har satt av inntil 1 mill. kroner pr år til formålet.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

SAMKUL-programmet ønsker å bidra til økt kvalitet i forskningen gjennom internasjonalisering og økt internasjonalt forskningssamarbeid. Alle prosjektene bør, så langt mulig, ha internasjonale samarbeids­partnere, delta i internasjonale nettverk og planlegge opphold ved en utenlandsk forskningsinstitusjon for forskere og stipendiater i løpet av prosjektperioden.

Med denne utlysningen vil SAMKUL bidra ytterligere til internasjonal mobilitet og til internasjonalisering av SAMKUL-forskningen. Midlene kommer i tillegg til eventuelle bevilgninger til internasjonaliseringstiltak som allerede er gitt i prosjektene.

Det er ingen begrensinger av hvilke land det kan søkes om utenlandsopphold i eller hentes gjesteforskere fra, men vi oppmuntrer til samarbeid med forskere og forskningsmiljøer også utenfor Norden og Europa.

Hvem kan søke

  • Det er kun igangværende forskerprosjekter som har finansiering fra SAMKUL-programmet som kan sende inn søknader til denne utlysningen. Prosjektnummer for det igangværende SAMKUL-prosjektet må oppgis i søknaden.
  • Prosjektleder for søknader om utenlandsstipend, gjesteforskerstipend og andre internasjonaliseringsmidler skal være den samme som for det igangværende SAMKUL-prosjektet. 
  • Utlysningen omfatter ikke forskernettverkene som har/har hatt SAMKUL-finansiering.

Andre nettsider

Dokumenter

Kontaktpersoner