Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKUL)

Frist Utlysning
10.04.2019
13:00 CEST
54 millioner kroner til Forskerprosjekt innenfor teknologi og materielle omgivelser Velg
Løpende For SAMKUL-prosjekter: Utlysning av 5 millioner kroner til kommunikasjon, formidling og publisering Velg
Løpende Internasjonaliseringsmidler til SAMKUL-prosjekter Velg
12.09.2018
13:00 CEST
Gjennomført
100 millioner til forskerprosjekter på bioøkonomi Velg
14.02.2018
13:00 CET
Gjennomført
4,5 millioner til forskernettverk innenfor temaområdet Teknologi og materielle omgivelser Velg
22.11.2017
13:00 CET
Gjennomført
54 millioner til forskning om menneske og natur Velg
15.02.2017
13:00 CET
Gjennomført
18 millioner til forskning om nasjonale minoriteter Velg
23.11.2016
13:00 CET
Gjennomført
Internasjonal migrasjon og forutsetningene for velferds- og arbeidslivsmodellen Velg
17.02.2016
13:00 CET
Gjennomført
Ny programplan 2016-2020 – inntil 100 mill. kr til forskerprosjekter Velg
26.11.2014
13:00 CET
Gjennomført
Utlysning av 3 mill. kr til forskernettverk Velg
27.11.2013
13:00 CET
Gjennomført
60 millioner kroner til forsker- og postdoktorprosjekter Velg
19.04.2012
13:00 CEST
Gjennomført
Inntil 100 mill. kr til forsker- og postdoktorprosjekter Velg
30.11.2011
13:00 CET
Gjennomført
Arrangementsstøtte til seminarer, nettverk og andre møteplasser Velg
Løpende
Gjennomført
25 millioner til stipendiatstillinger for forskning om forebygging av antisemittisme og gruppebaserte fordommer i skolen Velg

Mål for programmet:

SAMKUL skal finansiere forskning om de kulturelle forutsetningene for dagens samfunn og samfunnsutvikling. Forskningen skal styrke og utvide kunnskapsgrunnlaget for å gjøre samfunnet bedre rustet til å møte store utfordringer.

For å gjøre samfunnet bedre i stand til å møte de store samfunnsutfordringene og mulighetene som følger av dette, er det behov for et kunnskapsgrunnlag som inkluderer en bred forståelse av de kulturelle forutsetningene for samfunnsutviklingen. Dette vil gi ny innsikt og supplere kunnskapsbasene for samfunnsmessige veivalg. For å få til dette er det nødvendig at særlig humanistisk forskning gjør seg gjeldende i tematisk, utfordringsdrevet forskning også på områder som tradisjonelt har vært utenfor humanioras, og delvis også samfunnsvitenskapenes, forskningsfelt. SAMKUL er et virkemiddel i så måte.

Prosjekter som har fått støtte

Disse prosjektene har til nå fått støtte fra SAMKUL-programmet. I oversikten finner du både sammendrag og annen nøkkelinformasjon om alle programmets prosjekter. 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Norske forskningsorganisasjoner innenfor universitets- og høgskolesektoren, instituttsektoren og andre forskningsmiljøer (se definisjon av forskningsorganisasjon i kolonnen til høyre).

Varighet:

Programmet er løpende

Totalbudsjett:

80 mill. kroner i 2019

Kontaktpersoner