Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKUL)

Frist Utlysning
Løpende For SAMKUL-prosjekter: Utlysning av 5 millioner kroner til kommunikasjon, formidling og publisering Velg
Løpende Internasjonaliseringsmidler til SAMKUL-prosjekter Velg

Mål for programmet:

SAMKUL skal finansiere forskning om de kulturelle forutsetningene for dagens samfunn og samfunnsutvikling. Forskningen skal styrke og utvide kunnskapsgrunnlaget for å gjøre samfunnet bedre rustet til å møte store utfordringer.

For å gjøre samfunnet bedre i stand til å møte de store samfunnsutfordringene og mulighetene som følger av dette, er det behov for et kunnskapsgrunnlag som inkluderer en bred forståelse av de kulturelle forutsetningene for samfunnsutviklingen. Dette vil gi ny innsikt og supplere kunnskapsbasene for samfunnsmessige veivalg. For å få til dette er det nødvendig at særlig humanistisk forskning gjør seg gjeldende i tematisk, utfordringsdrevet forskning også på områder som tradisjonelt har vært utenfor humanioras, og delvis også samfunnsvitenskapenes, forskningsfelt. SAMKUL er et virkemiddel i så måte.

Prosjekter som har fått støtte

Disse prosjektene har til nå fått støtte fra SAMKUL-programmet. I oversikten finner du både sammendrag og annen nøkkelinformasjon om alle programmets prosjekter. 

Utlysningsplaner for de neste årene

2019

Vår: 78 millioner kroner

2020

Vår: 78 millioner kroner
 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Norske forskningsinstitusjoner innenfor universitets- og høgskolesektoren, instituttsektoren og andre forskningsmiljøer samt fra nordisk forskningsutførende institusjon finansiert av Nordisk Ministerråd eller av minst tre nordiske lands myndigheter inkl. Norge (se definisjon av forskningsinstitusjon i kolonnen til høyre).

Varighet:

Programmet er løpende.

Totalbudsjett:

Ca. 52 mill. kroner pr. år.

Andre nettsider

Kontaktpersoner