Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar (SAMANSVAR)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Mål for programmet:

Hovedmålet for SAMANSVAR er å bidra til å møte de globale samfunnsutfordringer gjennom ansvarlig teknologiutvikling og et samfunnsansvarlig næringsliv. Våre delmål er:

  • å styrke næringslivets kompetanse og kapasitet til å møte store samfunnsutfordringer
  • å bygge og styrke forskerutdanningen og rekrutteringen av unge forskere til feltene
  • å fremme transdisiplinær, grenseoverskridende forskning
  • å utvikle nye former for samspill hvor myndigheter, virkemiddelapparat, bedrifter og sivilsamfunnet går sammen som partnere i møte med samfunnsutfordringene
  • å bidra til å utvikle Forskningsrådet som en samfunnsansvarlig aktør og styrke arbeidet med å fremme samfunnsansvar i forsknings- og innovasjonssystemet

Programmet har to prioriterte forskningsområder: ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility, CSR), og RRI (Responsible Research and Innovation).

Forskning og innovasjon skal være til gavn for samfunnet. Dette innebærer både at forskningen utføres på en samfunnsmessig forsvarlig måte, og at selve forskningen er med på å møte de store samfunnsutfordringene. SAMANSVAR vil bidra gjennom å utvikle RRI- og CSR-piloter for læring på tvers av sektorer og disipliner i møte med samfunnsutfordringene.
 

Prosjekter som har fått støtte

Disse prosjektene har til nå fått støtte fra SAMANSVAR-programmet. I oversikten finner du både sammendrag og annen nøkkelinformasjon om alle programmets prosjekter. 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Universitets- og høyskolesektoren, forskningsinstitutter, næringslivet

Varighet:

2015–2024

Totalbudsjett:

70 millioner kroner i 2019

Dokumenter

Kontaktpersoner