Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Program for romforskning (ROMFORSKNING)

Frist Utlysning
10.04.2019
13:00 CEST
34 millioner kroner til Forskerprosjekt og Unge forskertalenter innenfor romforskning Velg
Løpende Utenlandsstipend for ROMFORSKNING-stipendiater Velg

Meldinger:

Søknader skal skrives på engelsk.

Mål for programmet:

ROMFORSKNING skal etablere økt grunnleggende kunnskap om verdensrommet og Jorda og bidra til utviklingen av en ny generasjon romforskere. Programmet skal bidra til forskningsmessig utnyttelse av norsk romaktivitet spesielt knyttet til Norges deltakelse i ESA (European Space Agency), EISCAT (European Incoherent SCATter) og NOT (Nordic Optical Telescope). 

Det er tre prioriterte forskningsområder innenfor ROMFORSKNING:

1) Sol-jord fysikk med vekt på forståelse av grunnleggende prosesser i solen og dens atmosfære og hvordan solvind og solaktivitet påvirker jordas øvre atmosfære og det globale miljøet

2) Universets oppbygning og utvikling med vekt på forståelsen av fundamentale astrofysiske prosesser 

3) Jordobservasjon fra satellitter med vekt på klimaovervåkning, ressurskartlegging, forurensning ved petroleumsvirksomhet, overvåkning og forvaltning av polarområdene
 

Mål for programmet er oppdatert etter revidert programplan, publisert mars 2018.

 

Prosjekter som har fått støtte

Disse prosjektene har til nå fått støtte fra ROMFORSK-programmet. I oversikten finner du både sammendrag og annen nøkkelinformasjon om alle programmets prosjekter.

 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Universitets- og høgskolesektoren, forskningsinstitutter.

Varighet:

Løpende

Totalbudsjett:

Programmets årlige budsjett vil være 22,3 millioner kroner.

Dokumenter

Kontaktpersoner