Gå direkte til innhold
 

Støtte til strategisk arbeid inn mot EU og IEA i 2011

RENERGI lyser ut 5 millioner kroner hvert år i 3 år til støtte til strategisk arbeid inn mot EU-arenaen relatert til SET-planen og i IEAs teknologinettverk.

Forprosjekt Velg
Forprosjekt Velg
Forprosjekt Velg
Søknadsfrist:
16.02.2011 13:00 CET

Meldinger:

Utlysningen er tredelt:
1. EUs teknologiplattformer og lignende fora: støtte til strategisk arbeid
2. European Energy Research Alliance (EERA): støtte til etablering av Joint Program
3. International Energy Agency (IEA)s teknologinettverk: støtte til etablering av nye prosjekter (task/annex).

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Det er satt av 5 millioner kroner pr år i tre år fra og med 2011 til denne utlysningen.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

RENERGI-programmet ønsker å bidra til at norske prioriteringer og forskningsagenda bedre ivaretas i det strategiske arbeidet som foregår på EU-arenaen relatert til SET-planen og i IEAs teknologinettverk.

RENERGI har derfor etablert ordningen “Støtte til strategisk arbeid inn mot EU og IEA”, som skal være et incentiv for: i) koordinering av norske aktører inn mot strategiske prosesser og ii) norske aktørers deltagelse i relevante EU/IEA-fora for å fremme norske prioriteringer

Gjennom denne ordningens utlysning tilbys det støtte til strategisk arbeid inn mot fora relevant for EUs SET Plan (Strategic Energy Technology Plan) og opprettelse av nye prosjekter (task/annex) i IEAs teknologinettverk.

Utlysningen er tredelt:
1. EUs teknologiplattformer og lignende fora: støtte til strategisk arbeid
2. European Energy Research Alliance (EERA): støtte til etablering av Joint Program
3. International Energy Agency (IEA)s teknologinettverk: støtte til etablering av nye prosjekter (task/annex).

Gå videre for søknadsinformasjon for hver av delutlysningene.

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at det i denne utlysningen legges opp til standard rapporteringskrav for prosjekter som mottar støtte fra Forskningsrådet, og at den forenklede saksbehandlingen og rapporteringen som ble gjennomført for søknadene til tilsvarende utlysning for 2010 ikke skal benyttes lenger.
 

Andre nettsider

Dokumenter

Kontaktpersoner