Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Forskning og innovasjon for reiselivet (REISEFORSK)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Mål for programmet:

Forskning og innovasjon for reiselivet (REISEFORSK) er en satsing på reiselivsforskning finansiert av Nærings- og fiskeridepartementet. Satsingen skal bidra til økt kunnskapsnivå, samarbeid og nettverksbygging i den næringsrettede reiselivsforskningen.

Totalbudsjett:

4 millioner kroner årlig

Se også

Kontaktpersoner