Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Avsluttet Regional satsing for forskningsbasert innovasjon (REGIONSATSING)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Mål for programmet:

 

 I hele landet skal regional satsing

  • Øke verdiskapingen i næringslivet gjennom forskningsbasert innovasjon 
  • Styrke forsknings- og utdanningsmiljøene som relevante og dyktige samarbeidspartnere for næringslivet
  • Styrke sammenhengen mellom regional og nasjonal innsats for forskningsbasert innovasjon gjennom strategisk samarbeid mellom Forskningsrådet og fylkeskommunene

Hovedmålene oppnås gjennom tre pilarer:

1. Mobilisering av næringslivet til forskningsbasert innovasjon
2. Kapasitetsløft for å styrke kompetanse- og forskningstilbudet for næringslivet
3. Kunnskap og dialog om regionalt arbeid med forskningsbasert innovasjon

Satsingen viderefører arbeidet med å ta hele landets kunnskapsinfrastruktur og ressursbase i bruk. Satsingen styrker sammenhengen mellom det regionale, nasjonale og internasjonale arbeidet for forskningsbasert innovasjon. Dette bidrar til å øke verdiskapingen, konkurransekraften og omstillingsevnen. Det er hver regions unike muligheter og utfordringer som ligger til grunn for den regionale innsatsen. Hovedmålgruppen er bedrifter som innoverer basert på erfaring og som kan oppgradere  sitt innovasjonsarbeid gjennom bruk av forskning og forskningsbaserte metoder.

Fylkeskommunene er Forskningsrådets samarbeidspartnere i satsingen og ansvarlig for mobiliseringsaktivitetene (Pilar 1). Fylkeskommunene prioriterer innsatsen med utgangspunkt i regionale forsknings- og utviklingsstrategier. Forsknings- og utdanningsmiljøer har sentrale roller innenfor Kapasitetsløft (Pilar 2). Arbeidet i pilar 3 skal styrke fylkeskommunene som samfunnsutvikler, i samarbeid med de regionale partnerskapene, og styrke samarbeidet mellom Forskningsrådet og fylkene. Forskningsrådet koordinerer pilar 3.

Det vises forøvrig til satsingsbeskrivelsen, se lenke til høyre på siden

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Mobilisering: fylkeskommuner
Kapasitetsløft: konsortier med relevante aktører

Varighet:

2017-2019

Totalbudsjett:

Total ramme i perioden 2017-2019 er avhengig av størrelse på årlige bevilgninger over Statsbudsjettet. Forskningsrådet har en ambisjon om et årlig budsjett på ca. 100 millioner kroner.

Kontaktpersoner