Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Publiseringsstøtte, humaniora og samfunnsvitenskap (PUBL)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Meldinger:

Publiseringsstøtteordningen for monografier/antologier innenfor humaniora og samfunnsvitenskap (produksjonsstøtte, oversettelse og språkvask) er avviklet fra og med 2017.

Støtteordningen for nasjonale vitenskapelige tidsskrift innenfor humaniora og samfunnsvitenskap omorganiseres i 2017. Det vil ikke bli lyst ut tidsskriftstøtte for 2018 gjennom Forskningsrådet. Les mer i nyhetssak til høyre på denne siden.

Mål for programmet:

Forskningsrådet ønsker å bidra til at viktige forskningsresultater fra norsk humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning blir publisert i vitenskapelige kanaler av høy kvalitet. En stor del av forskningen innenfor disse fagfeltene er rettet mot historiske, sosiale og kulturelle problemstillinger i Norge og Norden. Forskningsrådet gir derfor støtte til sentrale norske vitenskapelige tidsskrift og til utgivelse av bøker på anerkjente norske akademiske forlag som er registrert på Universitets- og høyskolerådets (UHR) liste over autoriserte publiseringskanaler.

Samtidig vil Forskningsrådet bidra til internasjonalisering og internasjonal synlighet av norsk humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning gjennom å gi støtte til utgivelse av vitenskapelige publikasjoner på sentrale internasjonale forlag som er registrert på UHRs liste over autoriserte publiseringskanaler.

Forskningsrådet vil bidra til at resultatene fra offentlig finansiert forskning gjøres åpent tilgjengelig. Derfor vil det være et krav at alle tidsskrifter med støtte fra publiseringsutvalget skal publiseres med åpen tilgang fra og med 2017.

Pekere til retningslinjer for publiseringsstøtte finner du i spalten til høyre.

Publiseringsutvalg

Forskningsrådet har nedsatt et eget publiseringsutvalg som behandler søknader om publiseringsstøtte. Utvalget har bevilgningsfullmakt og oppnevnes for tre år av gangen.

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Tidsskriftstøtte: Forlag, redaksjoner i vitenskapelige tidsskrift og vitenskapelige foreninger som utgir tidsskrift;
Produksjonsstøtte: Norske og utenlandske forlag som er registrert på UHRs lister over autoriserte publiseringskanaler;
Oversettelse og språkvask: Forskere tilknyttet norske universitet, høyskoler og forskningsinstitutter.

Totalbudsjett:

Ca. 5,8 millioner kroner pr. år.

Kontaktpersoner