Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Program for profilering av forskning (PROFORSK)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Mål for programmet:

Program for profilering av forskning - PROFORSK skal øke barn og unges forståelse for forskningens betydning i samfunnet og samtidig bidra til å øke interessen deres for forskning.

Programmet skal vise barn og unge at forskning er en mulig karrierevei. PROFORSK dekker alle fagområder, men realfaglig forskning – som har særlige utfordringer knyttet til rekruttering – kan prioriteres i utlysninger. Programmet gir støtte til tiltak som retter seg mot barn og unge fra 6 til 21 år.

Se foreløpig versjon av programplanen for nærmere beskrivelse av innretning til PROFORSK PDF - 94 KB .


 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

PROFORSK er ikke et forskningsprogram, men retter seg mot alle aktører som ønsker å bidra til å nå målene i programmet. Søkere kan enten være tilknyttet forskningsmiljøer eller andre institusjoner eller foretak, inkludert enkeltmannsforetak.

Varighet:

2013-2018

Totalbudsjett:

3 mill. kroner pr. år.

Andre nettsider

Dokumenter

Kontaktpersoner