Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Forskningskompetanse i utvalgte profesjonsutdanninger (PROFESJON)

Frist Utlysning
10.04.2019
13:00 CEST
70 millioner kroner til samarbeidsprosjekter for forskning ved ingeniørutdanning og økonomisk-administrativ utdanning Velg

Meldinger:

PROFESJON lyser ut i samarbeid med programmene FINNUT og HELSEVEL.

Mål for programmet:

PROFESJON er en satsing for helse- og velferdsutdanninger, lærerutdanning, ingeniørutdanning og økonomisk-administrativ utdanning. Målet med satsingen er å styrke det forskningsbaserte grunnlaget for profesjonsutdanningene og profesjonsutøvelsen, og å styrke forskningskompetansen i fagmiljøene i de aktuelle utdanningene.

Forskningskompetanse i fagmiljøene er avgjørende for kvaliteten i høyere utdanning og for studentenes fremtidige yrkesutøvelse. Satsingen har som mål å bidra til konsentrasjon og arbeidsdeling ved å støtte forskning av høy kvalitet innenfor institusjonenes prioriterte fag og utdanninger.

PROFESJON har som mål å:

  • styrke det forskningsbaserte grunnlaget for utdanningen og for profesjonsutøvelsen i helse- og velferdsutdanninger, lærerutdanning, ingeniørutdanning og økonomisk- administrativ utdanning
  • styrke og støtte opp om institusjonenes strategiske prioriteringer
  • styrke forskningskompetansen som ligger til grunn for de utvalgte profesjonsutdanningene

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Universiteter og høgskoler med institusjonsakkreditering

Varighet:

Løpende

Totalbudsjett:

Årlig budsjettramme for satsingen er om lag 40 millioner kroner. I tillegg kommer midler som stilles til disposisjon gjennom samarbeid med andre programmer i Forskningsrådet.

Kontaktpersoner