Gå direkte til innhold
 

Fellesutlysning med Brasil – 10 millioner kroner til norske bedrifter

I samarbeid med brasilianske Finep, lyser PETROMAKS 2 ut 10 millioner NOK til norske bedrifter som vil gjennomføre Innovasjonsprosjekt i næringslivet i samarbeid med brasilianske bedrifter. Finep stiller til rådighet et tilsvarende beløp til de brasilianske bedriftene. Forskningsinstitusjoner kan delta som partnere.

Innovasjonsprosjekt i næringslivet Velg
Søknadsfrist:
25.05.2016 13:00 CEST

Meldinger:

Det tas forbehold om eventuelle justeringer av utlysningsteksten frem til 13. april, 2016. Tidsplanen for utlysningen er revidert (se kapittel 6.1 – Timetable i dokumentet "Joint call Finep RCN 2016"

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Tilgjengelig beløp for hele prosjektperioden er 10 millioner kroner for de norske søkerne. Et tilsvarende beløp stilles tilgjengelig av det brasilianske forskningsrådet Finep for de brasilianske søkerne.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Utlysningen offentliggjøres på norsk og engelsk. Den norske versjonen er juridisk bindende.

Søknaden skal være i tråd med alle krav og føringer gitt i dokumentet  Joint Call Finep RCN 2016 PDF - 167 KB og med Generelle føringer for Innovasjonsprosjekt i næringslivet.

Kun søkere som har sendt inn obligatorisk prosjektskisse innen fristen 23. mars kan sende fullstendig søknad til søknadsfristen 25. mai. En søknad som ikke er basert på en skisse vil ikke bli behandlet.

Kapittel 6.1 - Timetable i dokumentet "Joint call Finep RCN 2016" ble revidert i april, 2016. Les mer i dokumentet om dette. Revisjonen bør ikke påvirke søkerne i stor grad, men én av konsekvensene er at tidligste tillatte oppstartsdato for prosjektet blir 8. desember i stedet for 1. desember, 2016.

Generelt om Innovasjonsprosjekter i næringslivet

Et Innovasjonsprosjekt i næringslivet omfatter forskningsaktiviteter som er nødvendige for at bedriftene i prosjektet skal lykkes med en innovasjon (verdiskapende fornyelse). Prosjektet skal utvikle ny kunnskap gjennom industriell forskning og/eller eksperimentell utvikling. Markeds- og konkurrentanalyser kan ikke være en del av prosjektet. Støtten fra Forskningsrådet skal føre til prosjekter med innsats, handlinger og/eller ringvirkninger som det ellers ikke er mulig å få til.

Målgruppe for fellesutlysningen med Finep

Bedrifter og bedriftssammenslutninger som er registrert med organisasjonsnummer i Norge, og som ønsker å inngå samarbeid med minst én brasiliansk bedrift for å utvikle kompetanse og teknologi for offshore petroleumsvirksomhet i både Norge og Brasil.

Prosjektene skal ha en varighet på opptil 3 år.

Tematiske føringer

Fellesutlysningen dekker følgende områder:

  • subsea technology
  • increased oil recovery
  • environmental technology

Annet

Detaljer om brasilianske finansieringskrav og definisjoner knyttet til Finep's bevilgning til brasilianske bedrifter finnes i dokumentet Petromaks2 Annex 1 2016 PDF - 281 KB Dette dokumentet gjelder kun for brasilianske aktører, men kan være nyttig informasjon til de norske bedriftspartnerne.

Dokumentet  Co-Financing Operational Program (COFOP) PDF - 231 KB beskriver hvordan Finep og Forskningsrådet generelt skal samarbeide om fellesutlysninger. Det er gjort tilgjengelig i utlysningen som informasjon til søkerne.

Informasjon om fellesutlysningen ligger også ute på Finep sine nettsider.

(NB! Norske bedrifter må søke hos Forskningsrådet, brasilianske bedrifter søker hos Finep.)

Kontaktpersoner