Gå direkte til innhold
 

145-165 millioner til langsiktig petroleumsforskning

PETROMAKS 2 lyser ut midler til nye Kompetanseprosjekt for næringslivet og Forskerprosjekt for norsk sokkel.

Forskerprosjekt Velg
Kompetanseprosjekt for næringslivet Velg
Søknadsfrist:
03.09.2014 13:00 CEST

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

De tilgjengelige midlene for søknadstypene kompetanseprosjekt (KPN) og forskerprosjekter (FP) er på 145 – 165 millioner kroner.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Det inviteres til å søke om støtte til prosjekter innenfor følgende temaområder:
• Tema 1: Energieffektiv og miljøvennlig bærekraftig teknologi
• Tema 2: Leting og økt utvinning
• Tema 3: Kostnadseffektiv boring og intervensjon
• Tema 4: Fremtidens teknologi for produksjon, prosessering og transport

Det er ikke åpnet for søknader innen tema 5.

Beskrivelse og avgrensinger av hvert enkelt tema finnes i programplanen for PETROMAKS 2.

Det er ønsket en bred dekning av programplanens prioriteringer i Tema 2: Økt utvinning av tidskritiske ressurser fra eksisterende felt på norsk sokkel. Prosjekter rettet mot metoder for å utvinne den immobile oljen vil bli prioritert spesielt høyt.

Kompetanseprosjekter for næringslivet og Forskerprosjekter kan søkes av godkjente forskningsinstitusjoner, se liste på denne nettsiden.
Prosjekter fra andre institusjoner enn disse vil bli avvist.

Strategiske prioriteringer for søkere fra forskningsinstitusjoner er beskrevet i programplanen for PETROMAKS 2.

Generelle retningslinjer og krav til søknadstypene Kompetanseprosjekt for næringslivet og Forskerprosjekt finnes på Forskningsrådets hjemmesider.

For Forskerprosjekt forventes det at minst 50 % av de totale prosjektkostnadene går til forskerutdanning (doktorgrad- og/eller postdoktorstipendiater).

For søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans, skal prosjekter med kvinnelig prosjektleder prioriteres.

Søknader som ikke imøtekommer utlysningens føringer og de generelle krav til søknadstypen vil bli avvist.

Søkere oppfordres til å drøfte prosjektforslag med programmets kontaktpersoner før søknad sendes. Ingen møter med søkere avholdes de siste to ukene før søknadsfristen.
 


For høstens utlysninger ved PETROMAKS 2 vil inntil 15 millioner kroner settes av til prosjekter der norske bedrifter eller forskningsmiljøer samarbeider med brasilianske partnere. Midlene dekker bare de norske deltagernes kostnader i prosjektet. I prosjekter med utspring i etablerte ISP-prosjekter med støtte fra PETROMAKS 2 skal koblingen synliggjøres.
 

Kontaktpersoner