Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Stort program for petroleumsforskning (PETROMAKS2)

Frist Utlysning
29.03.2019
17:00 CET
MarTERA lyser ut 14,7 mill. euro til å utvikle havteknologi Velg
10.04.2019
13:00 CEST
20 millioner kroner til Forskerprosjekt innenfor petroleum Velg
04.09.2019
13:00 CEST
Planlagt
100 millioner til Kompetanseprosjekt for næringslivet innenfor petroleum Velg

Meldinger:

Tittelen på alle søknader blir offentliggjort på Forskningsrådets nettside i en oversikt over søknader under behandling.

Vi gjør oppmerksom på at prosjektsammendraget kan bli videresendt til eksperter når de blir forespurt om å vurdere søknaden. Tittelen og sammendraget må derfor ikke inneholde sensitiv informasjon.

Mål for programmet:

PETROMAKS 2 har som mål å bidra til ny kunnskap og teknologi som gir optimal utnyttelse av de norske petroleumsressursene og som gjør norsk sokkel konkurransedyktig på kostnad, klimagassutslipp og miljø sammenlignet med andre petroleumsprovinser.

 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Næringslivet, forskningsinstitutter og universitets- og høgskolesektoren

Varighet:

x

Totalbudsjett:

Programmet har et årlig budsjett på ca. 270 millioner kroner.

Dokumenter

Kontaktpersoner