Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Stort program for petroleumsforskning (PETROMAKS2)

Frist Utlysning
12.09.2018
13:00 CEST
Planlagt
Inntil 20 millioner kroner til forskningssamarbeid med Brasil Velg
12.09.2018
13:00 CEST
Planlagt
120–140 millioner kroner til petroleumsforskning Velg
10.10.2018
13:00 CEST
Planlagt
80–100 millioner til innovasjonsprosjekter i næringslivet innenfor petroleumsforskning Velg

Meldinger:

Tittelen på alle søknader blir offentliggjort på Forskningsrådets nettside i en oversikt over søknader under behandling.

Vi gjør oppmerksom på at prosjektsammendraget kan bli videresendt til eksperter når de blir forespurt om å vurdere søknaden. Tittelen og sammendraget må derfor ikke inneholde sensitiv informasjon.

Mål for programmet:

PETROMAKS 2 har som mål å bidra til ny kunnskap og teknologi som gir optimal utnyttelse av de norske petroleumsressursene og som gjør norsk sokkel konkurransedyktig på kostnad, klimagassutslipp og miljø sammenlignet med andre petroleumsprovinser.

 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Næringslivet, forskningsinstitutter og universitets- og høgskolesektoren

Varighet:

x

Totalbudsjett:

Programmet har et årlig budsjett på ca. 270 millioner kroner.

Dokumenter

Kontaktpersoner