Gå direkte til innhold
 

Utenlandsstipend for Offentlig sektor-ph.d.

Offentlig sektor-ph.d. inviterer prosjekter med finansiering fra ordningen til å søke støtte til utenlandsopphold for stipendiatene.

Personlig Utenlandsstipend Velg

Meldinger:

Vi gjør oppmerksom på at varigheten på utenlandsoppholdet er endret fra 1. september 2018. Varigheten på oppholdet er nå fra 3 til 12 måneder.

Forskningsrådet går over til nye nettsider i april 2019. I den forbindelse må alle utlysninger stenges midlertidig. Sluttdato for innsending av søknader til denne utlysningen er 5. april 2019. En ny utlysning vil bli tilgjengelig i mai.

Status:

Aktiv

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 500 000 kroner i 2018.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Forskningsrådet ønsker å bidra til at norske forskere og forskningsmiljøer i større grad deltar i internasjonalt forskningssamarbeid.

Utlysningen gjelder kun for offentlige virksomheter og doktorgradsprosjekter som har støtte fra ordningen for Offentlig sektor-ph.d.

Utenlandsstipend

Offentlig sektor-ph.d.-ordningen skal stimulere til økt forsknings- og innovasjonsaktivitet i offentlig sektor. Forskningsrådet vil legge til rette for at doktorgradsstipendiater innenfor Offentlig sektor-ph.d.-ordningen kan søke om støtte til å oppholde seg ved et utenlandsk universitet i deler av sin prosjektperiode. I søknaden må det begrunnes hvordan doktorgradsstipendiaten vil ha nytte av et utenlandsopphold, og hvordan oppholdet skal bidra til å styrke doktorgradsprosjektet.  

Det kan søkes utenlandsstipend gjennom hele året, og søknadene vil bli behandlet fortløpende.

Utenlandsstipend kan søkes for doktorgradsstipendiater som har finansiering gjennom ordningen Offentlig sektor-ph.d. og som har gradsgivende institusjon i Norge. Det vil bli bevilget midler til utenlandsopphold innenfor prosjektperioden til prosjektet som stipendiaten er tilknyttet. Utenlandsoppholdet kan ha en varighet fra 3 til 12 måneder og skal ikke medføre forlengelse av prosjektperioden. For småbarnsforeldre kan det åpnes for at oppholdet deles opp i kortere opphold, hvis det er behov for dette. Dersom stipendiaten tar doktorgraden ved et utenlandsk universitet, kan det ikke søkes om utenlandsstipend.

Kontaktpersoner