Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Nordisk samarbeidsnemnd for humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning (NOS-HS)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Mål for programmet:

Nordisk samarbeidsnemnd for humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning (NOS-HS), er et samarbeidsorgan mellom de forskningsrådene i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige som er ansvarlige for forskning innenfor humaniora og samfunnsvitenskap.

NOS-HS legger vekt på å fremme strategisk samarbeid mellom de nordiske forskningsråd, og mellom rådene og andre nordiske og internasjonale aktører. NOS-HS bidrar til utveksling av informasjon mellom forskningsrådene i Norden. Nemnden gir støtte til forskningssamarbeid og andre aktiviteter som styrker nordisk forskning på feltet.

NOS-HS lyser nå ut midler til serier av workshops som skal holdes i Norden. Workshopene skal bidra til å fremme utviklingen av nye forskningstemaer innenfor humaniora og samfunnsvitenskap i de nordiske land.

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Universities, university colleges and research institutes.

Varighet:

x

Totalbudsjett:

18 millioner kroner per år

Andre nettsider

Kontaktpersoner