Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Nordområdene og Russland (NORRUSS)

Frist Utlysning
10.04.2019
13:00 CEST
20 millioner kroner til Forskerprosjekt og Unge forskertalenter innenfor geopolitikk og samfunnsutvikling i nordområdene Velg
10.04.2019
13:00 CEST
12 millioner kroner til Forskerprosjekt som omhandler Russlands internasjonale relasjoner, geopolitikk og sikkerhet Velg

Meldinger:

Vi legger ut planlagte utlysninger så tidlig som mulig og senest seks uker før søknadsfristen. Du kan velge utlysning lenger opp på siden. Vær oppmerksom på at vi kan endre utlysninger fram til seks uker før søknadsfristen. Da blir utlysningen aktiv, og du kan opprette og sende inn en søknad fra da og fram til søknadsfristen.

Mål for programmet:

NORRUSS Pluss har som formål å utvide, forsterke og fornye forskning i norske forskningsmiljø på et bredt spekter av tema relatert til nordområdene og Russland.

Programmet skal styrke samarbeid med ledende forskere og institusjoner på internasjonalt høyt nivå og dermed bidra til internasjonalisering av forskning. Programmet oppfordrer til tverrfaglig forskning der dette er formålstjenlig.

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Norske forskningsorganisasjoner/-institutter, universiteter og høyskoler

Varighet:

2017 - 2023

Totalbudsjett:

Totalbudsjett 2017-2023 er 85 millioner kroner

Andre nettsider

Kontaktpersoner