Gå direkte til innhold
 
 • 1. Om programmet
 • 2. Om utlysningen
 • 3. Opprett søknad

Klimaendringer og konsekvenser for Norge (NORKLIMA)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Mål for programmet:

NORKLIMA - Klimaendringer og konsekvenser for Norge, er et stort 10-årig forskningsprogram med programperiode 2004-2013.

Hovedmål

NORKLIMA skal gi nødvendig ny kunnskap om klimasystemet, klimaets utvikling i fortid, nåtid og fremtid, samt direkte og indirekte effekter av klimaendringer på natur og samfunn som grunnlag for samfunnsmessige tilpasning.

Programmets hovedmål skal realiseres gjennom faglige og strategiske delmål.

Faglige delmål

NORKLIMA skal:

 1. Øke forståelsen av klimasystemet og dets variabilitet, samt kvantifisering av usikkerhet.
 2. Øke kunnskapen om klimaendringer og deres effekt på bygninger, infrastruktur og andre fysiske installasjoner, både landbaserte og marine.
 3. Øke kunnskapen om klimaendringer og konsekvensene for naturlige og kultiverte økologiske systemer samt naturressursbaserte næringer.
 4. Øke kunnskapen om hvordan klimaendringer påvirker samfunnsmessige forhold og hva som styrker tilpasningsevne.
 5. Øke kunnskapen om sammenhengene mellom utslippsutvikling og samfunnsutvikling, samt om internasjonalt samarbeid for å begrense klimaendringer.

Resultater fra NORKLIMA skal framskaffe kunnskap om klimautviklingen både globalt og regionalt, og på den måten gi sikrere scenarier for framtidens klima, særlig i våre nærområder, inklusiv polarområdene. Denne kunnskapen skal benyttes til å øke kunnskapen om effekter og konsekvenser av klimaendringer på det fysiske miljø, samt hvordan slike endringer vil påvirke økologiske prosesser over ulike tidsskalaer.

NORKLIMA vil også studere ulike samfunnsmessige konsekvenser av slike klimabaserte endringer i fysiske og biologiske rammebetingelser. Oppnåelse av de faglige delmålene gjør det nødvendig å ha gode koblinger mellom naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig forskning.

Fra og med 2010 skal NORKLIMA også bidra til å øke kunnskapen om virkemidler og politikk for å oppnå utslippsreduksjoner.

Strategiske delmål

De faglige målsetningene skal oppnås gjennom:

 • Nasjonal arbeidsdeling: NORKLIMA skal sikre en god nasjonal arbeidsdeling slik at man får benyttet den beste nasjonale kompetansen på de forskjellige forskningsområdene.
 • Kvalitet: NORKLIMA skal sikre norsk klimaforskning på et høyt internasjonalt nivå.
 • Tverrfaglighet: NORKLIMA skal sikre at norsk klimaforskning utnytter potensialet for tverrfaglig samarbeid.
 • Kommunikasjon: NORKLIMA skal sikre god samfunnskontakt og en effektiv resultatformidling.
 • Rekruttering: NORKLIMA skal sikre rekruttering (dr.grad, post.doc) og gi gode forskere utover post.doc-stadiet muligheter til studier av klimaeffekter og klimaendringer. I tillegg skal det gjøres tiltak for å rekruttere og utvikle nye forskningsledere innenfor klimaforskningen.

 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Forskningsinstitutter, Universiteter, Høgskoler.

Varighet:

2004-2013

Totalbudsjett:

Ca. 80-100 mill. kroner pr år.

Hjemmeside

Sentrale dokumenter

Kontaktpersoner