Gå direkte til innhold
 

1 million kroner til konferanser, seminarer eller workshops om utviklingsforskning

NORGLOBAL2 lyser ut inntil 1 million kroner til nasjonale og internasjonale formidlingstiltak om forskning på internasjonal utvikling. Arrangementet må ha en klar relevans til NORGLOBAL2s faglige profil.

Arrangementsstøtte Velg

Meldinger:

Utlysningen er løpende fram til 1. april, og søknadene behandles fortløpende så lenge der er tilgjengelige midler. Du kan opprette og sende inn søknader fram til 1. april. Hvis vi endrer utlysningen, vil vi legge inn melding om dette her.

Status:

Aktiv

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 1 million kroner.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:


Formål for utlysningen

Arrangementet må ha en klar relevans til NORGLOBAL2s faglige profil og skal fremme kommunikasjon mellom forskere og potensielle brukere av den forskningsbaserte kunnskapen. Arrangementet må være godt planlagt og involvere flere organisasjoner, og det må vises til egne bidrag.

Dere kan søke om midler til planlegging og gjennomføring av arrangementet samt dekking av reise for hovedinnledere.

Til konferanser med deltakerantall på over 100 kan det søkes om støtte til reise og opphold for unge forskere (PhD og Postdoktor stipendiater) fra utviklingsland. Det forutsettes kjønnsbalanse mellom de som mottar støtten.

Støtten dekker ikke kostnader for reise og opphold for deltakere på konferansen.

Hvem kan søke?

Kun norske forskningsorganisasjoner kan søke, se definisjon PDF - 282 KB her.

Hva prioriteres når søknader blir valgt ut til bevilgning?

Søknader som blir valgt ut til bevilgning, oppfyller alle krav til prosjektlederen, søknaden og vedlegg (se del 3 av utlysningen). I tillegg er de vurdert til å oppfylle formålene med utlysningen.

Blant prosjekter med tilnærmet lik faglig kvalitet og relevans for utlysningen, skal søknader med kvinnelig prosjektleder prioriteres.
 

Andre nettsider

Dokumenter

Kontaktpersoner