Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Norge - global partner (NORGLOBAL2)

Frist Utlysning
10.04.2019
13:00 CEST
120 millioner til forskerprosjekt innenfor internasjonal utviklingsforskning Velg
Løpende 1 million kroner til konferanser, seminarer eller workshops om utviklingsforskning Velg

Meldinger:

Tittelen på alle søknader blir offentliggjort på Forskningsrådets nettside i en oversikt over søknader under behandling.

Vi gjør oppmerksom på at prosjektsammendraget kan bli videresendt til eksperter når de blir forespurt om å vurdere søknaden. Tittelen og sammendraget må derfor ikke inneholde sensitiv informasjon.

Mål for programmet:

Norge har forpliktet seg til arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål (SDGs) og NORGLOBAL2 skal produsere og aktivt formidle tverrfaglig forskning av høy internasjonal kvalitet og relevans som kan bidra til global bærekraftig utvikling i tråd med FNs bærekraftsmål.

Programmet skal styrke samarbeidet mellom norske og internasjonal forskere, inkludert forskere i utviklingsland. NORGLOBAL2 skal ha en utfordringsbasert tilnærming og konsentreres de viktigste tematiske og geografiske prioriterte områdene i norsk utviklingspolitikk.  

Forskerne inviteres til å søke om prosjekter med et utviklingsperspektiv, og som retter seg mot utfordringer innenfor fem prioriterte temaområder:

  • Global utdanning
  • Humanitær satsing
  • Konflikt, sikkerhet og sårbare stater
  • Næringsutvikling og jobbskaping
  • Miljø, klima og fornybar energi

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Norske forskningsorganisasjoner/-institutter, universiteter og høyskoler

Varighet:

2017-2024

Totalbudsjett:

Inntil 465 millioner kroner

Andre nettsider

Dokumenter

Kontaktpersoner