Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

NevroNor - en nasjonal satsing på nevrovitenskapelig forskning (NEVRONOR)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Mål for programmet:

NevroNors fremste mål siden satsingen ble opprettet i 2006, har vært å støtte norsk nevrovitenskapelig forskning av internasjonalt ledende kvalitet. Forskningen skal ha relevans for human helse og sykdom. NevroNor vil legge til rette for en samordning av forskningsmidler innen nevrovitenskap, samt styrke nasjonale satsinger. NevroNor vil dessuten fremme nevrovitenskapelig forskning gjennom nasjonale møter og ved å informere forskere, forskningsfinansierende enheter og allmennheten. Innovasjon knyttet til nevrovitenskapelig forskning er vesentlig for NevroNor. NevroNor er bevisst de store utfordringene knyttet til aldring og helse, der demens og andre degenerative hjernelidelser, hjerneslag og psykiatriske sykdommer utgjør særlige utfordringer. NevroNor ønsker å utvikle rollen som en samordnende instans for å styrke nasjonal nevrovitenskapelig forskning i et internasjonalt samarbeid, på prosjektnivå og gjennom å delta i EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND).

Søkerne oppfordres til å lese NevroNors strategiske plan.

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Universitets- og høgskolesektoren, forskningsinstitutter, andre offentlige finansierte forskningsmiljøer.

Varighet:

2006-2015

Totalbudsjett:

Årlig budsjett for NevroNor er 13,5 millioner kr. I tillegg kommer 9,1 millioner kr per år øremerket norsk deltakelse i EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND) og 1,6 millioner kr per år til deltakelse i International Neuroinformatics Coordinating Facility (INCF).

Dokumenter

Kontaktpersoner