Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Natur og næring (NATUROGNAERING)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Mål for programmet:

Programmets hovedfokus er kunnskapsproduksjon til støtte for næringsutvikling basert på bærekraftig bruk av skog, kyst og andre arealressurser knyttet til natur og kultur. Programmets primærmålgrupper er næringsliv og myndigheter innenfor fiskeri, havbruk, jordbruk, reindrift, skogbruk, og naturbasert reiseliv. FoU -miljøene er en viktig målgruppe for å realisere innovasjonspotensialet i primærnæringene, og bistå med nærings- og forvaltningsrettet kunnskapsproduksjon.
 

 

Hovedmål

Økt bærekraftig verdiskaping i de naturbaserte verdikjedene gjennom produksjon av kunnskap som styrker innovasjon, lønnsomhet og markedsinnretning

Delmål

Programmet skal:
A. Utvikle kunnskap til støtte for utforming av bærekraftig næringspolitikk i fiskeri, havbruk, jordbruk, skogbruk, reindrift og reiseliv
B. Utvikle kunnskap som vil styrke innovasjon, verdiskaping og markedsorientering i verdikjeden tre, fra skog til marked, spesielt kunnskap som vil øke anvendelsen av tre
C. Utvikle kunnskap for økt lønnsomhet og anvendelse av bioenergi gjennom bedre leveranser og flere anvendelsesområder
D. Være en aktiv medspiller for næringslivet i produksjon av kunnskap som styrker utvikling og nyskaping innen tjenesteproduksjon, turisme og nonfood-produksjoner, samt styrke samspillet mellom næring, lokalsamfunn og forvaltning
E. Utvikle kunnskap om bærekraftig areal- og ressursforvaltning som styrker samarbeidet mellom næringer, forvaltning, myndigheter og forskning
F. Bidra til at FoU-miljøene har kompetanse på internasjonalt nivå innenfor områder som er relevante for næringsliv og offentlig sektor
 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Næringslivet, forskningsinstitutter, universiteter, høgskoler

Varighet:

(2006) 2008-2013

Totalbudsjett:

Anslått totalbudsjett:
2008: 65 mill. kr.
2009: 85 mill. kr.
2010: 105 mill. kr.
2011: 95 mill. kr.
2012: 95 mill. kr.

Programets hjemmeside

Dokumenter

Kontaktpersoner