Gå direkte til innhold
 

Registrering av norske partnere i M-era.Net 2 prosjekter som er bekreftet finansiert 2019

Registrering av nye prosjekter som har blitt bevilget av M-era.Net 2 i februar 2019. De aktuelle prosjektene er orientert i egen e-post fra Forskningsrådet.

Annen støtte Velg

Meldinger:

Velg «Annen støtte» for å komme til lenke til søknadsskjemaet for registrering av prosjektet.

Status:

Gjennomført

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Dette er ikke en utlysning men kun en portal opprettet for å kunne registrere prosjekter som er bekreftet finansiert med norsk prosjektdeltagelse i M-era.Net 2.

Dette er ikke en ny søknad. Søknadsskjemaet skal fylles inn for å få registrert godkjente prosjekter inn i Forskningsrådets systemer.

 

 

Kontaktpersoner